Akaryakıt istasyonlarının tüketimine dijital takip Akaryakıt istasyonlarının tüketimine dijital takip
DHMİ KPSS MEMUR ALIMI İŞ BAŞVURU ŞARTLARI
T. C. vatandaşı olmak.
19 yaşından gün almış olmak.
Kamu haklarından memnu olmamak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
2022 KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan ve üstünde puanı olmak.
DHMİ KAMU MEMUR ALIMI POZİSYONLAR
STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI
Herhangi bir üniversiteden lisans mezunu olmak.
Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Bu durumun tespiti halinde sınav kazanılmış olsa dahi geçersiz sayılır.).
*Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak.
Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 03/06/2024 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (03/06/1998 ve sonrasında doğmuş olmak.).
Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla ya da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile ilişiği kesilmemiş olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde(22.09.2018 tarihinden sonra) İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek.
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖR ALIMI
Herhangi bir üniversiteden lisans mezunu olmak.
Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak.
*Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak.
22.09.2018 tarihinden sonra İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan almış olmak ve belgelemek.
Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. (Bu durumun tespiti halinde sınav kazanılmış olsa dahi geçersiz sayılır.).
* Yetkili hastaneler sözlü sınav aşamasına gelindiğinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi resmi internet sitesinde açıklanacak ve detaylı bilgiler yayınlanacak
DHMİ DEVLET MEMURU ALIMI KADRO DAĞILIMI
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADRO DAĞILIMI
AĞRI – 2 KİŞİ
ANTALYA – 2 KİŞİ
BİNGÖL – 1 KİŞİ
ERZURUM – 4 KİŞİ
GAZİANTEP – 3 KİŞİ
GÖKÇEADA – 1 KİŞİ
HAKKARİ – 2 KİŞİ
HATAY – 2 KİŞİ
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI – 8 KİŞİ
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI – 10 KİŞİ
İSTANBUL HAVALİMANI – 10 KİŞİ
KAHRAMANMARAŞ – 2 KİŞİ
MUŞ – 1 KİŞİ
RİZE-ARTVİN – 1 KİŞİ
SİİRT – 1 KİŞİ
ŞANLIURFA-GAP – 2
ŞIRNAK – 3 KİŞİ
TRABZON – 4 KİŞİ
VAN – 1 KİŞİ
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KADRO DAĞILIMI
ADIYAMAN – 2 KİŞİ
ERZURUM – 1 KİŞİ
GAZİANTEP – 1 KİŞİ
HATAY – 1 KİŞİ
IĞDIR – 3 KİŞİ
İSTANBUL – 1 KİŞİ
KAHRAMANMARAŞ – 1 KİŞİ
SİİRT – 1 KİŞİ
Atanmaya hak kazanan adaylar 4 yıl süre ile yer değişikliği talebinde bulunamayacaklar. Başvuru yaparken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekiyor.
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ MEMUR ALIM BAŞVURUSU
Başvurular 12 Eylül 2023 günü başlamış olup, adaylar 22 Eylül 2023 saat 23.59’a kadar e-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Kariyer Kapısı CBİKO üzerinden başvurularını yapacaklar.
Editör: Haber Editörü