Anlaşmaya göre, 65 yeni Göçmen Sağlığı Merkezi inşa edilecek. Yeni inşa edilecek 65 Göçmen Sağlığı Merkezi’nin yapılacağı iller, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Konya, Ankara, Kayseri, Osmaniye, Kocaeli ve Adıyaman olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile CEB arasındaki 73 milyon 319 bin 500 euroluk hibe anlaşmasının onayladı. Onay kararı ve anlaşma, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, “Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında ‘Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi’ne ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 28/9/2021 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşması’nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğinde karar verilmiştir” denildi.

CEB DENETLEYİCİ BİR YAPIDA

Hibeye konu olan ‘Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi', geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılara ve ikincil korumaya uygun mülteci ve kişilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmaya, Türkiye adına Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, CEB adına ise CEB Başkanı Rolf Wenzel imzaladı. CEB, AB onayıyla denetleyici ve yürütücü statüsünde bulunuyor.

TÜRKİYE, EN FAZLA SAYIDA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kasım 2015’te ortak bir AB-Türkiye koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan FRIT, mültecilere ilişkin çok sayıda gelişme için uygulayıcı ülkelere bütçe sağlamayı amaçlıyor. Anlaşmaya göre; CEB tarafından hibe edilen 79 milyon 319 bin 500 euro ise beş dilimde tediye edilecek. İlk tediyenin anlaşmanın imzalanmasını müteakip 12 ay içerisinde, son tediyenin ise en geç 30 Kasım 2024’te yapılacağı belirtildi.

Anlaşmanın “Proje Tanımı” kısmında, “Türkiye, dünya çapında en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır” denildi. Ülkedeki mevcut mülteci sayısına ilişkin, “Suriye’deki çatışma nedeniyle gelen 3,5 milyondan fazla mültecinin yanı sıra Türkiye ayrıca Irak, Afganistan ve Somali gibi ülkeler dahil olmak üzere istikrarsızlıktan kaçan 330 bin mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır” ifadesi kullanıldı.

HEDEF GRUPLARIN ŞARTLARINDA İYİLEŞME HEDEFLENİYOR

Projenin hedef grupları ve nihai faydalanıcıları arasında, “mülteciler ve geçici koruma altındaki Suriyeliler” yer aldı. “Doktorlar ve Sağlık Çalışanları” başlığı altında ise “Yüzde 90’dan fazlası Suriyeli olan yaklaşık 3 bin 500 çalışan istihdam edilmiş ve çalışanların ücretleri ödenmiştir ve yaklaşık 1.000 çalışana mesleki yeterlilik sertifikası almak üzere eğitim verilmiş ya da verilecektir” denildi. “Üreme çağındaki kadınlar ve kızlar”, “Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri yetkilileri” ile “Sağlık Bakanlığı tarafından birinci ve ikinci basamakta sunulan sağlık hizmetlerine başvuran tüm kişiler” proje kapsamında gösterildi. Hibeler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerde, bu grup ve faydalanıcıların sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirme hedefleniyor.

HİBELER YENİ MERKEZ İNŞASINA VE İYİLEŞTİRMELERE HARCANACAK

Anlaşmada; Türkiye’deki mültecilere ve geçici koruma altındaki kişilere hizmet sunan sağlık sisteminin fiziki ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı belirtilen hibe kapsamında, 65 yeni Göçmen Sağlığı Merkezi’nin inşa edileceği; Göçmen Sağlığı Merkezi olarak hizmet veren 52 kamu binasının, en fazla 110 FTR ünitesi oluşturulacak şekilde iyileştirileceği kaydedildi.

Göçmen Sağlığı Merkezleri’nin, Türkiye’deki 3 milyon 600 bin geçici koruma statüsündeki Suriyeli için etkili sağlık hizmeti sunucusu haline geldiği belirtildi.

65 YENİ MERKEZE 53 MİLYONA YAKIN HARCAMA

Yeni inşa edilecek 65 Göçmen Sağlığı Merkezi’nin yapılacağı iller, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Konya, Ankara, Kayseri, Osmaniye, Kocaeli ve Adıyaman olarak sıralandı. Nihai listenin ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceği vurgulandı. Yeni inşaatlar için öngörülen proje bütçesi ise 52 milyon 969 bin 500 euroyu kapsıyor.

CEB’İN NİHAİ ONAYI ALINACAK

Yenileme işlemi ise kamuya ait binalarda bulunan 52 Göçmen Sağlığı Merkezi olarak İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adana, Mersin, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Nevşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Samsun, Elazığ ve Ankara’da yapılacak. İyileştirme çalışmaları için proje bütçesi olarak 6 milyon euro maliyet bekleniyor.

FTR ünitesi güçlendirmeleri ise İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana, Kilis, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Konya, Ankara, Kayseri, Osmaniye, Kocaeli, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Batman, Samsun, Muğla, Sakarya, Denizli, Elazığ, Burdur, Nevşehir, Manisa ve Isparta’da yapılacak. FTR üniteleri için de 550 bin euro harcanacak.

Tasarımlar ve nihai listelere ise CEB, onay verecek.