Yaklaşık yatırım bedeli 94 milyon TL olan proje kapsamında 16 hektarlık alanda kurulacak santralde 26 bin 600 adet 550 Wp monokristal güneş paneli kullanacak olup mevcut elektrik şebekesine aktarımı sağlanarak elektrik enerjisi elde edilecek olup santralin ekonomik ömrünün ise 25 yıl olacağı tahmin ediliyor.

Önce deprem sonra dolu vurdu  Önce deprem sonra dolu vurdu 

TCDD, iklim hedefleri kapsamında TCDD Sorumluluk Sahasının Enerji Mevzuatında Yer Alan Hükümlere Uygun Hale Getirilmesi işi kapsamında çeşitli illerde 10 adet Güneş Enerji Santrali (GES) kuracak.

Bu kapsamında trafo merkezlerinin yakınlarında konumlu 22 adet taşınmazın yaklaşık toplam 6 milyon m2 yüzölçümlü kısımlar ve üzerindeki yerler bu santralin kurulması için kamulaştırılacak.