Kahramanmaraş'ta Yaşanan Olay Gerçeği Gözler Önüne Serdi

Habertürk'ten Yasemin Güneri bugünkü yazısında 12 yaşındaki bir çocuğun amcasının oğluyla resmi nikah olmadan evlendirildiğini, hamile kalan çocuğun hastaneye gitmesinin ardından doktorların ihbarıyla gerçeğin ortaya çıktığını yazdı. Dava konusu olan olay neticesinde tutuklanan amcaoğlunun Yargıtay'ın onayıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş 27.11.2019, 23:24 Editör
Kahramanmaraş'ta Yaşanan Olay Gerçeği Gözler Önüne Serdi

Güneri yazısında Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ikinci paketinde neler olacağı henüz tartışma konusuyken, Yargıtay'ın bu konuyla ilgili yasa değişikliğini bile beklemeden kararlara imza attığını belirtti.

Güneri ayrıca, Prof. Dr. Adem Sözüer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz sürelerinde indirime gidilmesi beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ikinci paketinde 'tecavüzcüsüyle evlendirme' konusunun yeniden gündeme getirilmek istendiğini' belirterek tartışmaların fitilini ateşlediğini yazdı.

Prof. Dr. Sözüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tecavüzcüsüyle evlendirme konusunun yeniden gündeme getirilmek istendiğini belirterek, "2016'dan beri suç mağduru kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlendirip cezasızlık getirilmek isteniyor. Ayrıca hekimin, çocuk cinsel istismar suçunu bildirme yükümlülüğü de kaldırılmak isteniyor. Evlenme koşullu her düzenleme, kız çocuklarının sürekli mağdur ve mahkumiyetidir" demişti.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAŞANAN OLAY GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, köşe yazısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 'çocuk gelin' olayını ayrıntılarıyla anlattı.

İşte Güneri'nin yazısının o kısmı;

Kahramanmaraş'a bağlı Nurhak ilçesinin bir köyünde yaşayan Ayşe.C. henüz 12 yaşındayken kendisinden 9 yaş büyük olan amcasının oğlu Ayşe C. düğün yapılarak evlendirildi.

Ayşe C. çocuk gelin oldu. Kısa bir süre sonra, yani henüz 12 yaşındayken hamile kalan Ayşe C. Hastaneye gitti. Ayşe C. Hastaneye müracaat edince, ilgili doktorlar yaşının küçük olması nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ali C. "Çocuğun zincirleme biçimde nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

'EŞİMİN YAŞININ KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Ali. C aynı köyde doğup büyüdüğü kendisinden 9 yaş küçük amcasının kızıyla düğün yaparak evlendiği halde savunmasında "Eşimin yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Gerçek yaşının 17 olduğunu, yaşının küçük yazıldığını söyledi bana. Kimlikte küçük olduğu için nikah kıymadık" dedi.

ÇOCUK GELİN: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Kendisi henüz çocukken hamile kalan ve doğum yapan Ayşe C. De mahkemede "Gerçek yaşım 16 düğünümüz yapıldı. Sanıkla ilişkiye girdik. Yaşım küçük olduğu için resmi nikah yapmadık. Ailelerimizin haberi vardı. Kendi rızam ile evlendim. 15 günlük çocuğum var. Hamilelikle ilgili testi yaptırınca durum ortaya çıktı. Şikayetçi değilim" savunmasını yaptı.

KEMİK YAŞI TESPİTİ YAPILDI

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın kemik yaşının tespit edilmesine karar verdi. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Ayşe C. Nin evlendiği tarihteki kemik yaşının 11 yaş 8 ay olduğunu, muayene tarihinde de 12 yaş 10 aylık olduğunu belirtti. Eylem neticesinde çocukta psikyatrik hastalık tespit edilmediği, ancak ileriki zamanlarda eylemin psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz şekilde etkileyebileceği de raporda yazıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi, Ayşe C. Nin suç tarihinde, 13 yaşını bitirdiğini ve 14 yaşın içinde olduğunu bildirdi.

MAHKEME BERAAT VERDİ

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi, tüm bu raporlara ve 15 yaşından küçük çocukların evlenmesinin kanunen yasaklanmış olmasına rağmen beraat kararı verdi. Türk Ceza Kanunu'nun 30. maddesinin birinci fıkrasına atıfta bulunan Mahkeme, "Suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olamaz" dedi. Mahkeme, sanık Ali C. Nin soruşturma aşamasından itibaren Ayşe C. Nin 15 yaşından büyük olduğunu zannettiğini belirtmesini, mağdure Ayşe C. Nin yaşının büyük olduğunu iddia etmesini ve mağdurenin rızasıyla cinsel ilişkiye girmiş olmasını "beraat" gerekçesine yazdı.

İşte, hem çocuk geline hem de tecavüzcüsüyle evlenmeye izin veren Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı: "Sanığın üzerine atılı suçuişlerken suçun maddi unsurlarında esaslı bir yanılgıya düştüğü, işlediği suçun taksirle işlenebilecek bir suç olmaması, ayrıca karar tarihi itibariyle 16 yaşını tamamlamış mağdure ile sanığın resmi nikah yapabilmek için mahkemeye başvuracaklarını beyan etmiş olmaları, tarafların düğün yaparak gerçekleştirdikleri birlikteliğin sorunsuz olarak devam etmesi, mağdurenin anne ve babasının sanıktan şikayetçi olmamaları, kızlarını sanık ile düğün yaptırarak evlendirdiklerini beyan etmiş olmaları, mağdure ile sanığın birbirlerinden veya ailelerinden hiçbir şikayetlerinin bulunmaması, davaya konu eylemlerin tamamen kendi rıza ve istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etmeleri ve müşterek çocuklarının bulunması, sağlam bir aile birliğinin devam ediyor olması, sanığın mağdure eşine ve çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmekte olması ve bu aşamadan sonra sanığa verilecek cezanın ne mağdurenin yararına ne ailenin ve küçük çocukların yararına ne de toplum yararına olmayacağı gibi bilakis en büyük zararı mağdure ve çocuklara dokunacağı, toplumun temelini teşkil eden ailenin ciddi zarar göreceği, bu durumda toplumun ve kamu vicdanının da yaralanacağı, ceza kanunun temel amaçlarından olan toplum barışının zedeleneceği, aksinin kabul edilmesi halinde mağdurenin eşi olarak kabul ettiği sanık Ali'nin tecavüzcü (cinsel istismarcı) muamelesine tabii tutulacağı ve böyle kişilerle aynı cezaya çarptırılacağı, bu durumun ise ceza kanununun amacına ve evrensel ceza hukuku ilkelerine aykırı düşeceği hususları birlikte değerlendirildiğinde sanık Ali'nin üzerine atılı çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunun meydana gelmesinde herhangi bir suç işleme kastının olmadığı anlaşılmış ve anılan suçtan CMK 223/2-c maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir"

YARGITAY, BERAAT KARARINI OYÇOKLUĞUYLA ONADI

Mahkeme'nin beraat kararı Yargıtay'a geldi. Yargıtay 14. Ceza Dairesi kararı onadı. Daire, "Beraat hükmü usul ve kanuna uygundur" dedi. Oyçokluğuyla onanan karara iki üye muhalif kaldı. Ders verir nitelikte muhalefet şerhi yazan Yargıtay üyeleri, sanığın mahkumiyeti yönünde hüküm kurulması gerektiğini belirttiler.

MUHALEFET ŞERHİ: "KAMU YARARI VEYA MAĞDUR YARARI YA DA SANIĞIN OLUMLU TUTUMU NEDENİYLE BERAAT KARARI VERİLEMEZ"

Elbistan Ağır ceza Mahkemesi'nin verdiği karara mahalefet şerhi yazan Yargıtay üyeleri, "Kamu yararı veya mağdur yararı ya da sanığın olumlu tutumu nedenleriyle beraat kararı verilemez" görüşünü savundu.

İşte, muhalefet şerhi: "Sanığın suç tarihinde 13-14 yaşlarında ve amcasının kızı olması nedeniyle yakinen tanıdığı mağdure ile rızası ile 2008 yılı Ağustos ayında cinsel ilişkide bulunduktan sonra düğün yapıp birlikte yaşayarak zincirleme biçimden nitelikli cinsel istismarda bulunduğu sabittir ve bu hususta tartışma yoktur.

Sanık savunmasında ve mağdure anlatımlarında rızayla cinsel ilişkiye girdiklerini, ancak mağdurenin yaşının küçük olması nedeniyle resmi nikah kıyamadıklarını belirtmektedirler. Mağdurenin hamileliği nedeniyle 2009 yılı nisan ayında olay ortaya çıkmış ve soruşturmaya başlanmıştır. Mağdur ve sanığın bu beyanları karşısında ilk ilişki sırasında yaşını bilmediği kabul edilse bile, nikahsız birlikte yaşama sırasında ve yaş küçüklüğü nedeniyle nikah kıyamama nedeniyle sonradan geçek yaşını öğrendiği, buna rağmen eylemlerini sürdürdüğü açıktır. Kaldı ki sanık mağdurenin yakınıdır. Suçtan önce de yaşını bilecek durumdadır. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nun raporuna nazaran mağdure teselsülün bittiği tarihte dahi ondört yaşının içindedir. Açıklanan nedenlerle sanığın eylemleri sırasında mağdurenin yaşının küçük olduğunu bildiği çok açıktır. Kaldı ki basit bir çaba ve ilgi ile mağdurenin yaşını kolaylıkla öğrenecek ortama ve geniş zamana sahiptir. Olaydan önce mağdurenin yaşının böyle olduğu yolunda yanıltıcı bir bilgi de mağdure veya başkası tarafından sanığa iletilmemiştir. Bu durumda, sanığın mağdurenin yaşı konusunda kaçınılmaz hataya düştüğünden söz edilemez. Aksine düşünce, faillerin yaş konusundaki basit ve dayanaksız olan yanılgı iddialarına şüpheden sanık yararlanır ilkesine bağlı olarak her durumda kabulü sonucunu doğurur. Bu özellikle tarafların anlaşmaları ve birlikte hareket etmeleri halinde (somut olayımızda olduğu gibi) suçluların korunmasına, çocukların ise korunmasız kalmasına ve keyfiliğe neden olur.

Yerel mahkemece suç tarihinde mağdurenin yaşının küçük olduğu ve sanığın nitelikli cinsel istismar fiili sabit kabul edilmesine rağmen 'eylemin rızaya dayanması, müşterek çocuklarının bulunması, aile birliğinin devam ediyor olması, sanığın mağdure eşine çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getiriyor olması, sanığa verilecek cezanın mağdurun ailesine veya topluma yarar sağlamaması, tam tersine zarar vermesi' gibi gerekçeler gösterilerek beraat kararı verilmiştir. Bu gerekçelere yer verilerek beraat kararı verilebilmesi işlenmiş bir suçun görmezlikten gelinmesine yol açar. Beraat kararı verilmesini gerektiren CMK. Nun 223/2. maddesinde açıkça gösterilmiştir. Bu düzenlemeye göre beraat kararı;

a)Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,

b)Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,

c)Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,

d)Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygun nedeninin bulunmaması,

e)Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması,

hallerinde verilebilir. Somut olayda bunlardan hiçbiri yoktur. Kamu yararı veya mağdur yararı ya da sanığın olumlu tutumu nedenleriyle beraat kararı verilemez. Bir eylemin suç sayılarak ceza verilmesinde yarar bulunup bulunmadığını takdir etmek mahkemelerin, kanun koyucunun görevidir. Kamu veya kişisel yarar gibi nedenlerle suç ve yasa görmezlikten gelinemez.

Açıklanan nedenlerle mağdureyi uzun süredir tanıyan ve yaşını bildiği açık olan sanık hakkında TCK'Nun 30. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı, ayrıca beraat kararı gerekçelerinin açıkça yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından, sayın çoğunluğun hükmün onaylanması gönündeki görüşüne iştirak edilmemiştir"

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRME İSTATİSTİĞİ YOK!

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında Türkiye genelinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda yapılan suç duyurusu sayısı 119 bin 531 adet. 56 bin soruşturma dosyasına ilişkin "Kovuşturmaya yer olmadığına" kararı verilmiş. 41 bin 409 adet kamu davası açılmış. Yapılan suç duyurularına ilişkin açılan dava oranı yüzde 34.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç oranı Türkiye genelinde yüzde 1.6 olarak saptanmış.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin 2018 yılında 30 bin 105 suç işlenmiş. Bu suç duyurularına ilişkin 25 bin 149 "Kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmiş.

Yani, yapılan soruşturmalarda yüzde 83 oranında "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmiş. Bin 124 sanık hakkında dava açılmış. 2018 yılında, reşit olmayanla cinsel ilişki kurma iddiasıyla hakkında dava açılan sanık sayısı bin 124.

Adli Sicil ve İstatistik Kurumu'nda reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme oranları varken, 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye dair herhangi bir istatistik mevcut değil. 15 yaşın altındaki kız çocuklarının tecavüzcüsüyle evlendirilmesine ilişkin bir yasa değişikliği yapılacaksa, işlenen suç oranları ve mağdur sayısı da tespit edilmeli.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, günümüz koşullarında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. 15 yaşın altında olan kız çocukları, imam nikahıyla evlenmiş olsa dahi suçu işleyenler hapse mahkum ediliyor.

Oysa bu ve buna benzer çok sayıda karara baktığımız zaman Yargıtay, "Ailenin korunması" gerekçesiyle işlenmiş olan bir suçu görmezden geliyor. Çocuk gelin sorunu, "ailenin korunması" gerekçesiyle beraat hükmü kurularak çözülemez.

Bu suçu işleyenler beraat edeceklerini bildikleri zaman çocuk gelin sayısı artamayacak mı?

Yasada değişiklik yapılmasını isteyenlerin gerekçesi; "Birbirine severek evlenen veya nüfusa geç kaydedildiği için yaşı 15'in altında olan çok sayıda sanık var. İmam nikahıyla evlenen kız çocuğu hamile kaldığı zaman suç ortaya çıkıyor. Gittiği sağlık kuruluşunda veya çocuğunu nüfusa kaydettirmek istediğinde durum anlaşılıyor. Bunun üzerine hamile kalan kız çocuğunun eşi tutuklanarak cezaevine konuyor. İfadesi alınıp geri gönderiliyor, suç işlemeye devam et deniyor. Yargıtay aşamasına gelene kadr yaklaşık 10 yıl geçiyor.

Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum savunmasına Yargıtay itibar edip beraat hükmü kuruyor. Aileyi koruma adı altında mahkumiyet vermiyorlar. 43 e göre rızaya dayalı ilişkide en az 20 yıl hapis cezası çıkıyor. Evlilik devam ettiği için sorun olarak algılanıyor. Ceza verilirse kime yararı olacak diyorlar. Çocukları korumak istiyorsanız tavizsiz devam edilecek. 15 yaşından küçük çocuğu sadece başkasına karşı koruman yeterli değil. 15 yaşın altındaki çocun hata yapma ihtimali de va. Rızası var diye buna çanak tutamazsın.Yorumlar (0)
banner82
17°
açık
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Namaz Vakti 29 Mayıs 2020
İmsak 03:25
Güneş 05:07
Öğle 12:35
İkindi 16:26
Akşam 19:52
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
banner131
Günün Karikatürü Tümü
banner69
banner113
banner133
banner132