Kahramanmaraş SMMM odasından 1 Mart muhasebeciler günü mesajı

Kahramanmaraş SMMM Oda Başkanı Atilla Sarıyıldız, 1 Mart Muhasebeciler günü ve 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kahramanmaraş 27.02.2021, 15:16 Editör 8
Kahramanmaraş SMMM odasından 1 Mart muhasebeciler günü mesajı

Atilla Sarıyıldız mesajında şunları söyledi;

“Geçen hafta 22-28 Şubat arası Ülkemizde Vergi haftası olarak kutlandı. Belki birçok kişinin haberi bile olmuyordur. O kadar çok gün ve hafta kutlanıyor ki hızına yetişemiyoruz diyenleri duyar gibiyim. Ekonomi ve Gelişmişliğin çok hızlı büyüdüğü Türkiye’ miz de maalesef vergi geliri o kadar hızlı büyüyememektedir. Yıllarca çeşit çeşit iktidarlar gördü bu memleket, tek partili veya karma partili yönetimlerle idare edildi belirli dönemler. Temennimiz hep iyiye, hep ileriye ve büyük Türkiye’ ye doğru yol alınmasıdır. Bunun gerçekleşmesi de tabiî ki düzgün ve adaletli Vergi toplamakla olur. Gönül isterdi ki Maliye Bakanlığı ve SMMM Odaları birlikteliğinde bu işin yükünü çeken personel ve meslektaşların bir araya geleceği sorun ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir toplantı yapılsın. Devlet Mali Müşavirlerin elini güçlendirsin, arkasında dursun, Mükellefe ve Vergi İdaresine karşı bizleri ezdirmesin, eminim bu ülkede daha adaletli ve daha çok vergi toplanır. Dünya ülkelerinde ki meslektaşlarımızın saygınlığına eriştiğimizde, Türkiye Vergi toplama konusunda çağ atlar. İnşallah bir gün buda olur.

Bizler, yani Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, hükümetin bedava çalışan memurları konumundayız. Son zamanlarda Gelir idaresinin yükünden parça parça sırtımıza yüklenerek sorumluluklarımız daha da artırılmıştır. Bir yandan mükellefler bizlere yüklenmekte bir yandan, yeni çıkan kanunları takip etmekte, her ay rutin olarak beyannamelerimizi zamanında ve ceza yemeden yetiştirmeye çalışmaktayız.

Pandemi döneminde hem mesleğimizi yapmaya çalışmakta hem değişen mevzuatı takip etmekte, hem de covit-19 denen illetle mücadele etmekteyiz. Maalesef 100 ün üzerinde meslektaşımız bu salgına yenik düşerek vefat etmiştir. Hepsine de Allahtan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanları hastalık nedeni ile haklı olarak ön saflarda oldukları için Mali Müşavirlerin salgından dolayı vefatları pek gündeme gelmiyor. Fakat bizlerde sağlık çalışanları gibi görevimizin başında durmak zorundayız, bu da bilinsin istiyorum. Bunun üzerine birde hastalığımız ile ilgili mücbir sebep halimiz bile yok, görevimiz olan ve belli bir süre içerisinde yapmak olduğumuz kayıtları, vermek zorunda olduğumuz beyanları zamanında yetiştirmek zorundayız.

Her ay verdiğimiz 10 larca beyanname ve yıllık olarak verdiğimiz beyanname ve bildirgeleri göz önüne alırsak ne kadar karışık ve yoğun tempoda da en ufak hatada Devletten ceza, mükelleften veto yeme stresi ile çalışıyoruz.

1-Gelir vergisi ,

2-Kurumlar vergisi

3-Katma değer vergisi

4-Özel tüketim vergisi

5-Banka ve sigorta muameleleri vergisi

6-Özel iletişim vergisi

7-Konaklama vergisi

8-Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Şans oyunları vergisi

9-Dijital hizmet vergisi

10-Veraset ve intikal vergisi

11-Damga vergisi

12-Gümrük vergisi

13-Motorlu taşıtlar vergisi

14-Emlak vergisi

15-Değerli konut vergisi

16-İlan ve reklâm vergisi

17-Eğlence vergisi

18-Haberleşme vergisi

19-Elektrik ve havagazı tüketim vergisi

20-Yangın sigortası vergisi

21-Çevre temizlik vergisi

22-Geri kazanım payı

23-Turizm katkı payı

24-Ba-BS

Bunun yanında Değerli kâğıt bedeli adı altında yine onlarca harç ve katkı payı adı altında bildirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz. Takip etmek derken oranlar sık sık değişmekte çeşitlilik artmakta bu yüzden biz Mali Müşavirlerde günlük mevzuatı takip etmek zorunda kalmaktayız. Çünkü daha öncede bahsettiğim gibi en ufak bir hata da Devletten ceza Mükelleften veto yeme durumundayız.

1-Yargı harcı

2-Noter harcı

3-Vergi yargısı harcı

4-Tapu ve kadastro harcı

5-Konsolosluk harcı

6-Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni muafiyeti, vize ve harcı

7-Gemi ve liman harcı

8-İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı

9-Trafik harcı

10-İşgal harcı

11-Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı

12-Kaynak suları harcı

13-Tellallık harcı

14-Hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı

15-Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı

16-Bina inşaat harcı

17-Kayıt ve suret harcı

18-Altyapı kazı izni harcı

19-Parselasyon harcı

20-İfraz ve tevhid harcı

21-Plan ve proje tasdik harcı

22-Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı

23-Yapı kullanma izni harcı

24-İşyeri açma izni harcı

25-Muayene, ruhsat ve rapor harcı

26-Sağlık belgesi harcı

27-Yol harcamalarına katılma payı

28-Kanalizasyon harcamalarına katılma payı

29-Su tesisleri harcamalarına katılma payı

30-Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Yurt dışına çıkış harcı

Sizlere kendimizi daha iyi anlatabilmek için önce Mali Müşavir Nasıl olunur izah edeyim. Mali Müşavir olabilmek için öncelikle İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi, Hukuk, ve Siyasal Bilimler olmak üzere en az 4 yıllık Üniversite mezunu olmak lazım. Daha sonrasında zorlu bir staja başlama sınavını 60 puan ortalama ile geçmen lazım. Staja başlama imtihanını geçtikten sonra Muhasebe üzerine sigortalı olarak 3 yıl staj yapman lazım. Staj süresi bittikten sonra 2 yıl sınav sürecinde 8 dersten 60 not ortalaması ile başarılı olarak Mali Müşavirlik Ruhsatını hak etmemiz lazım. Yani anlayacağınız Mali Müşavir olabilmek için eğitimimiz ve ruhsat alma sürecimiz ortalama 9 yıl sürmektedir. Ayrıca ruhsat alana kadar yaşadığımız zorluklar içerisinde her sınav da ders ve yol ücretleri, sınav harçları, ruhsat harçları gibi maddi ve manevi zorluklar yaşamaktayız. Mali müşavirlik ruhsatı alsa dahi mesleği yaptığı süreç içerisinde devamlı mevzuat takip ederek kendini güncelleyen, ekonomi bilimi ve teknolojiyi güncel takip etmesi gereken ve her mesleğin sorunlarını, hesaplarını takip etmesi gereken, bir üstadımızın “Modern Çağın Bilginleri Muhasebecilerdir.” Dediği biz Mali Müşavirleriz.

mali müşavirler; ülke ekonomisini kayıt altına almakta, Devletimizin gönüllü Vergi toplayıcıları olarak çalışmaktayız. Muhasebelerini tuttuğumuz iş yerlerinin kazançlarını, oluşan vergilerini, beyannameler aracılığı ile gelir idaresine, Mali Tablolarını kamu kurumlarına ve özel kurumlara objektif olarak ileterek ülkemiz ve işletmelerimizin geleceği için çalışmaktayız. Hazırladığımız raporlarla ekonomimizin doğru yönlendirilmesine, daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının uluslar arası arenada yerini güçlendirmesine katkı sağlıyoruz. Dinamik ve hızla gelişen, çeşitlenen dünya ekonomisinde mesleğimiz konularına giren yasaların ve meslek yasamızın günümüze uyum sağlamasında sıkıntılar yaşamaktadır. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Şimdi gelelim asıl konuya, bu kadar zorlu bir başlangıç ile Mali Müşavir olmaya hak kazanan, mesleğini yapmaya çalışan bizler hak ettiğimiz değeri görüyor muyuz? Büromuzda veya bir işletmede çalışan Mali Müşavirler kaç saat mesai yapar, hiç düşündünüz mü? Ben size anlatayım, Büro çalıştıran Mali Müşavirler hafta içleri en az on saat çalışmakta, beyan dönemlerinde gece geç saatlere çalışıldığı gibi bürosunda sabahlayanlar olmakta, hafta sonlarında cumartesi, Pazar tatil demeden iş yetiştirmeye ve ceza yememek adına geciktirmeden beyan vermeye çalışmaktadır. Aynı şekilde bir işyerinde çalışan Mali Müşavirlerde işlerini yetiştirebilmek, beyanlarını zamanında verebilmek adına fazla mesai yapmakta yeri geldiğinde sabahlara kadar çalışmak zorunda kalmaktadır. Peki bunun karşılığı var mıdır? Maalesef yok denecek kadar azdır. Belki bir mükellef yemek ya da tatlı ikram eder, belki bir işveren fazla mesai ücreti öder. Bazıları da senin görevin yapmak zorundasın der. Peki bunca sıkıntının karşılığında ne kadar ücret alıyoruz acaba. 5 yıl sorumluluğumuzun olduğu en basit defterden 100-150 Tl arası, peki bu ücreti alabiliyor muyuz? Maalesef çoğu meslektaşım ücret tahsil etmekte zorlanıyor. Bunca zorlukla Mali Müşavir ol, Büro kirası, personel masrafı derken en az 5.000 TL ile dönen bir büro için birde ücret tahsili problemi yaşa.

Her yıl güncellenen mevzuat, yıl içerisinde onlarca kez düzenlenen mevzuat, dijital dönüşüm kapsamında yenilenen ve gelişen muhasebeye süratli bir şekilde ayak uyduran ve tüm bu zorlukların üstesinden Mali Müşavirler gelmektedir. Eğitimimiz, birliğimiz ve tecrübemizle bütün zorlukların üstesinden gelmekteyiz. Bizlerin tek eksiği hak ettiğimiz ücretleri alamamaktır. Hak ettiğimiz ücreti yazsak da tahsil edememektir. Başta da dediğim gibi Devletimiz bizim yanımızda dursa, tahsilatımızı garanti altına alsak, hem daha rahat çalışır, hem de Devletimizin vergi gelirini toplamasında daha faydalı oluruz.

Tahsilat problemimizin çözülebilmesi için bağlı bulunduğumuz Maliye Bakanlığı ve üst kurulumuz TÜRMOB bir araya gelip biz Mali Müşavirlerin en büyük sorunu olan Tahsilat problemine biran önce çözüm bulmalı. Mali Müşavirlerin Tahsilat problemi çözülürse otomatik olarak, konumuz başlığı olan Mali Müşavirlerin Mesai problemi de zamanla düzelecektir. Bunun üzerine daha rahat ve dikkatli çalışacağımız için Devletimizin Vergi geliri artacak, tahsilat sıkıntımız olmayacağı için mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunacağız ve ortalama 9 yıl emek vererek hak ettiğimiz mesleğimizi, hak ettiğimiz ücretler ile severek ve geçim sıkıntısı düşünmeden yapabileceğiz.

Bütün bu zorluklara ve Pandemi sürecinde hayatı pahasına mesleğini en güzel şekilde icra eden Mali Müşavir meslektaşlarıma K.Maraş Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak, Yönetimim ve kurullarım adına teşekkür ediyor, pandemi dönemi içerisinde ve öncesinde 100 ün üzerinde vefat eden meslektaşlarıma Allahtan rahmet diliyor, sağlık ve afiyetler diliyorum.

Rahmetli Şükrü Kızılot üstadın dediği gibi “Hasta olsan, cenazen olsa beyanname vermeyi geciktirsen cezayı yedin.” Anlayacağınız mücbir sebep bizde yok, her şart altında görevimizi zamanında yerine getirmemiz lazım. Belki bu kadar çok çalışma ve sorumluluğun karşılığı da 1 MART Muhasebeciler Günü 1-7 Mart arasını da Muhasebeciler Haftası olarak ilan etmişler ve bizleri de memnun etmişlerdir! Müteşekkiriz bizlere bu günü layık görerek hatırlanmamızı sağlayanlara. Bende bu vesile ile tüm Mali Müşavir meslektaşlarımın 1 Mart Muhasebeciler gününü kutlarım. Herkese bol kazançlı, bilhassa sağlıklı günler dilerim.Yorumlar (0)
banner82
15°
açık
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak 04:12
Güneş 05:40
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:21
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23
Günün Karikatürü Tümü
banner69
banner113
banner133