Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.

Başvuruya dair Resmi Gazete'de yayımlana şartlar şu şekilde:

Yüz Estetiği Nedir, Yüz Estetiği Çeşitleri Nelerdir? Yüz Estetiği Nedir, Yüz Estetiği Çeşitleri Nelerdir?

1- GENEL BİLGİLER:

Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250
sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında
olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.
Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin
şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet
sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş
Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir.

2- GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;
(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar
başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması
gerekmektedir.
(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS
puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022)
itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak
[01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler
dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis
edilmemiş olmak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül
2022) itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş
olmak (12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasından terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak
2003 (dahil) - 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] (Adaylar gelirken ilk sözleşme
tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)
g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve
S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi
kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini
Karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek: Resmî
Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)
ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru
kılavuzdaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu
çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
h. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi
bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik
Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış
olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin
faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)
ı. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
j. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti
sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli
hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
l. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm olmamak,
m. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin
şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile yasadışı
siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
n. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık
yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak,
vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri
bulunmamak.)
o. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,
ö. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru
kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez
Komutanlığı; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bulvarı İncek/Çankaya/ ANKARA
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr