SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selcan Türker Çolak, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Öğr. Üyesi Selcan Türker Çolak, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Niğde'de tamamladı. 2000-2006 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı.

2007 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında başladığı uzmanlık eğitimini 2013 yılında tamamladı. Aynı yıl devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile Gaziantep Devlet Hastanesi'ne atandı ve Ocak 2018'e kadar aynı hastanede çalıştı. Çocuk travma yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi olarak görev aldı, aktif bir şekilde savaş ve travma cerrahisi ile ilgilendi.

SANKO’dan ‘Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri’ konulu konferans SANKO’dan ‘Çanakkale savaşlarında sağlık hizmetleri’ konulu konferans

Çocuk ve yenidoğanların cerrahi ve ürolojik hastalıkları ile ilgilenen ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğr. Üyesi Selcan Türker Çolak,  evli ve bir çocuk annesidir.

Mart 2019 tarihiyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Polikliniği’nde hasta kabul etmeye başlayan Dr. Öğr. Üyesi  Çolak’ın yanı sıra, Opr. Dr. Nevzat Uçaner de aynı birimde görev yapmaktadır.

ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Polikliniği’nde 0 – 16 yaş arası çocuklarda cerrahi sorunların tanı, tedavi ve ameliyatları yapılmaktadır.

Yeni doğan cerrahisi önem verdiğimiz alanlardan biridir. Bu grup hastaların ameliyat öncesi ve sonrası, takip ve tedavileri yeni doğan yoğun bakım ünitemizde çocuk doktoru – çocuk cerrahı işbirliği ile özenle yürütülmektedir.

Çocuk cerrahisi polikliniğinde görülen ve ameliyat kararı alınan tüm hastalara ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri yapılmakta ve her hasta mutlaka anestezi uzmanı tarafından da değerlendirilmektedir.

Yeni doğan sonrası (Birinci ay sonrası) hastalar çocuk servisine yatırılarak, tedavi edilmektedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, çocuk cerrahi servisi ve ameliyathanemizde teknolojik yapı yeterli düzeydedir. Ayrıca deneyimli hemşire kadrosu mevcuttur.

Poliklinikte tanı, tedavi ve ameliyatı yapılan hastalıkların genel başlıkları:

1. Yeni Doğan Dönemi Cerrahi Hastalıkları:

- Mide, bağırsak sistemi ile ilgili doğumsal tıkanıklık – darlık ve diğer bozukluklar

- Karın ön duvarı defektleri (Gastroşizis, omphalosel, vb.)

- Ürogenital sisteme ait anomaliler (Intersex anomalisi, hermofroditizm, U–P darlıkları)

- Anorektal bölge anomalileri (Anal atreziler, rektovaginal fistüller, vb.)         

2. Yeni Doğan Sonrası Cerrahi Hastalıklar:

- İnguinal herniler (kasık fıtığı)

- Göbek fıtıkları,

- Hipospadias,

- İnmemiş testis,

- Akut karın hastalıkları (a. apendisit, bağırsak yaralanmaları, bağırsak tıkanıklıkları)

- Karın ağrıları,

- Karın içi kitleler.

- Genel vücut travmaları (trafik kazaları, ev içi kazalar, vs.)

- Cilt enfeksiyonları (apse, vs.)

SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Hematoloji, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.