Ticaret Bakanlığı 60 Memur Alımı Başvuruları Sürüyor Ticaret Bakanlığı 60 Memur Alımı Başvuruları Sürüyor

Unvan    Sayı    Görev Yeri    Cinsiyet    Eğitim Durumu
1) İşçi(Hizmet Personeli)    30    AKBEL A.Ş. (Şairler Tepesi)    Kadın/Erkek    
En az ilkokul mezunu olmak (Öncelik olarak en yüksek öğrenime sahip tercih edilecektir.)
Toplam    30               
A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.
Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.
Tercihen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış olmak
Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.
Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.
B- Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 23 Mayıs 2023 / 26 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/akbel-as-gecici-personel-alim-ilani-basvuru-formu-23052023 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme
Başvuranlar arasından toplamda 30 kişi 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.